استخدام اولین کارآموز 1350 95/10/01
توما با رویکرد آموزش و ارتقای سطح برنامه نویسی تاسیس شد و در این راه توانست خود را اثبات نماید. آموزش های توما با تضمین صد در صدی و استخدام در صورت به پایان رسانیدن دوره در چند ماه اخیر زبان زد عام خاص بوده است به طوریکه از استانهای کردستان، اصفهان و کرمانشاه کارآموز ثبت نام گردید
نظرات
نام و نام خانوادگی
پست الکتریکی
متن
با موفقیت ارسال شد . در صورت تایید مدیریت پیام نشان داده خواهد شد.
پیام ثبت نشد.
نظرات کاربران